Operátor v zácviku (divize výroby a údržby)

Transparentnost je pro nás prioritou a proto Vás tímto chceme informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které tvoří nezbytnou součást každého výběrového řízení. Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů dle jednotlivých společností. Prosíme, přečtěte si pečlivě tu část, která se vztahuje ke společnosti, u které se ucházíte o Vámi zvolenou pracovní pozici. Zobrazit více

Odesláním tohoto formuláře s Vašimi osobními údaji v rozsahu jména, příjmení, emailu, telefonu, průvodního dopisu a přiloženého životopisu prostřednictvím souboru se společnost:
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., včetně odštěpných závodů, se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075
- ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o., se sídlem Litvínov - Růžodol 4, 436 70 Litvínov, IČO: 64049701
- ORLEN Unipetrol a.s., se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, IČO: 61672190
- ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova, 14083/33A, 831 04 Bratislava – městská část Nové Město
- HC VERVA Litvínov, a.s., S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
- PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, 530 06 Pardubice, IČO: 48173355
- SPOLANA s.r.o., se sídlem Neratovice, ul. Práce 657, 277 11, IČO: 45147787
- ORLEN UniCRE a.s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 62243136

stává Správcem Vašich osobních údajů, které budou zpracovávány za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v maximálním bezpečí. Pro zajištění efektivity a kvality využíváme služeb našich partnerů, kteří mohou mít v souvislosti s poskytováním těchto služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků. Výše uvedení Správci (vyjma ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.) delegovali výběrová řízení a kompletní poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů na zpracovatele, jímž je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075.
Informace o zpracování osobních údajů tímto partnerem naleznete na https://www.orlenunipetrolrpa.cz/CS/Stranky/ZASADY-OCHRANY-OSOBNICH-UDAJU.aspx.
Osobní údaje, které jsou získány zasláním tohoto formuláře, bude zpracovávat prostřednictvím svých elektronických systémů společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8.
Informace o zpracování osobních údajů tímto partnerem naleznete na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

V případě, že nebudete vybrán/a na Vámi zvolenou pracovní pozici a neudělil/a jste souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby u společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici a poté zlikvidovány.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou ani předmětem automatizovaného rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů (iii) na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv se na nás můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz. Další informace naleznete v sekci „Zásady ochrany osobních údajů“ na hlavní stránce webu.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL

Nastavení cookies